V CUP-u v mestu, ki deluje v sklopu Komunale Izola, je danes potekala spletna predstavitev rezultatov triletnega projekta Uporabni odpadki: prenos dobre prakse zmanjševanja odpadkov na inovativen in okolju prijazen način. Med glavnimi rezultati partnerjev in projektne skupine Komunale Izola so: odprtje CUP-a v mestu, CUP mobil in električne polnilne postaje, program Zelene javne institucije, ponovna uporaba tekstila, inovativen turističen produkt in prenos dobrih praks. Projekt je potekal v sklopu lokalne akcijske skupine LAS Istre in sofinancirala sta ga gospodarsko ministrstvo in Evropski sklad za regionalni razvoj v višini 160.000 evrov. Projektni partnerji, deležniki in uporabniki so si bili enotni, da je nadaljevanje uspešne zgodbe o ponovni uporabi nujno.

Triletni projekt je bil zasnovan v Komunali Izola skupaj  s sorodnim podjetjem Okolje Piran, turistično agencijo IstraTerra in samostojnim podjetnikom Elvisom Lakošeljcem, ki vodi podjetje Laky sortiranje. Celotna vrednost projekta, ki je potekal pod okriljem LAS Istre, je znašala skoraj 200.000 evrov, od tega 80 % nepovratnih sredstev.

Aktivnosti partnerjev so bile usmerjene v inovativne pristope približevanja možnosti večkratne uporabe “odpadnih” predmetov širši javnosti in predvsem mlajšim generacijam, zmanjševanje količine odpadkov in krepitvi okolju prijaznega in trajnostno naravnanega razmišljanja. Rezultati projekta so izpolnili zastavljene cilje in presegli pričakovanja.

“Okolje pa ostaja pomembno področje naslednjega finančnega obdobja Evropske unije, zato je velika verjetnost, da bo projekt živel tudi v prihodnje,” je za LAS Istre povedal direktor Središča Rotunda Bojan Mevlja. Največjo prepoznavnost je prejel CUP v mestu, kjer se je uveljavila izmenjava rabljenih predmetov v izolskem mestnem jedru, ki tudi po koncu projekta nadaljuje z delom.

Izola pionirka ponovne uporabe

Začetki ponovne uporabe v Komunali Izola segajo v leto 2015, ko je bil odprt prvi Center ponovne uporabe na Zbirnem centru. “Podjetje se ni ustavilo zgolj pri vsakdanjih predmetih temveč zagotovilo rešitev tudi za predelavo in ponovno uporabo gradbenih odpadkov,” je v uvodu v predstavitev povedal direktor Komunale Izola Denis Bele.

Svoj namen je večkratno presegel Center uporabnih predmetov, imenovan CUP v mestu, s katerim je Komunala Izola ponovno uporabo približala občanom.

Center na Muzčevi ulici v Izoli je od odprtja maja 2019 obiskalo 6633 uporabnikov, ki so opravili 4750 izmenjav in izmenjali 22980 predmetov. Ni minil dan, da uporabniki ne bi izmenjali rabljenih reči in tako zagotovili, da je kar 80 % prinešenih predmetov dobilo nove lastnike in novo priložnost.

Uporabniki navdušeni

V predstavitev projekta so bili vključeni tudi uporabniki, med njimi upokojenka, družina z otrokoma in študentka, ki je v CUP-u v mestu kasneje tudi delala. Delili so navdušenje nad alternativno možnostjo potrošnje.

Povedali so, da je zanje to tudi prostor druženja in povezovanja.

“Ko potrebujemo nekaj novega, je naša prva misel CUP v mestu,” je povedala uporabnica Irena. Poleg okoljskih dobrobiti se je CUP v mestu uveljavil tudi kot socialni eksperiment solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja.

Eden ključnih pristopov za uveljavljanje ponove uporabe so bili prenosi dobrih praks. Po vzoru CUP-a v mestu so odprli izmenjevalni kotiček v Podružnični šoli Korte in v Društvu prijateljev mladine. “Otroci in mladostniki prinesejo 120 predmetov na teden, zamenjajo pa jih po 60,” je povedala mentorica mladine Suzana Grižon in udeležencem preko kamere razkazala lično urejene prostore izmenjevalnega kotička.

Po vzoru CUP-a v mestu je v Mestni občina Nova Gorica zaživela in požela uspeh Muca CUPatarica, kjer se je poleg ponovne uporabe uveljavila predelava tekstila in pohištva.

Razvejan projekt

Raznolikost partnerjev se je odražala v razvejanosti projekta. Okolje Piran je preneslo dobro prakso iz piranske občine v izolsko. S programom Zelene javne institucije so izvedli usposabljanje zaposlenih v izolskih javnih institucijah, odpadkovni pregled in svetovanje o ravnanju z odpadki. “Sodelovali smo in se učili eden od drugega,” je povedala”, izvajalka programa in vodja enote za ravnanje z odpadki in urejanje javnih površin v Okolju Piran, Sandra Martinčić Loboda. Po vzoru CUP-a v mestu bo piranska občina odprla dva Centra ponovne uporabe: na Zbirnem centru v Dragonji, za drugega še iščejo ustrezno lokacijo.

Z zavedanjem, da je tekstil poleg embalaže eden najbolj perečih odpadkov, je podjetje Laky sortiranje vstopilo v projekt z zbiranjem starih oblačil in drugega tekstila. Z namestitvijo 4 novih zabojnikov, občani Izole sedaj oddajajo rabljena oblačila na 11 lokacijah. Podjetje zbran tekstil pripravi za ponovno uporabo.

Lokalna turistična agencija Istraterra je zasnovala celostno grafično podobo za CUP v mestu in za inovativen turistični produkt, ki spodbuja uporabo obnovljenih in nadgrajenih koles za obisk podeželja. Obnovo in elektrifikacijo rabljenih CUP koles je prevzela Komunala Izola, v turistični agenciji pa so inovativno združili ponovno uporabo in “zeleni” turizem. Pri razvoju so izhajali iz razumevanja, “da je turist vsak, ki zapusti domači kraj zaradi razvedrila in oddiha oziroma preživljanja prostega časa ali poslovno.” K sodelovanju so povabili še lokalne ponudnike, h katerim bi uporabniki koles odhajali na obisk in po nakupih lokalnih surovin in proizvodov, ali samo na izlet in doživetje.

Zagnana projektna skupina

Junija se konča projektno obdobje, zagnana ekipa zaposlenih na Komunali Izola ostaja enako aktivna in še dalje zavezana visoki kakovosti storitev. Prav oni so tista nevidna sila, ki je bila ključna pri zagotavljanju, da smo izpeljali vse zastavljene cilje. Enako pomembna na poti do uspešne zgodbe je bila podpora in sodelovanje občine Izola. Da bo CUP v mestu še dalje odprt petkrat na teden po ustaljenem urniku, je rezultat sodelovanja vseh.

Preveri vse izdelke