O projektu

CUP – Center Uporabnih Predmetov je prvo izmenjevalno središče na obali, kjer odsluženim predmetom podarimo novo priložnost.

"Lepše kot prineseš, lepše tudi odneseš"

CUP – Center uporabnih predmetov se nahaja v mestnem jedru Izole, na Mužčevi ulici 7, le nekaj metrov naprej od izolske tržnice.

CUP v MESTU je dom za vse manjše, uporabne in le navidezno odslužene predmete. Pretesna oblačila, prebrane knjige, nikoli uporabljena darila, prerasla športna oprema, naveličane slike in vse kar vam preprosto ne služi več. S predajo teh predmetov centru jim omogočite novo življenje, saj se vedno več ljudi zaveda, da je »staro, boljše kot novo« in zavestno izbira izdelke druge roke, zavedajoč se, da so viri planeta omejeni in da je nujno spremeniti potrošniške navade.

Obnoviti nekaj starega je zamudno in skoraj vedno dražje kot kupiti novo, a le zato, ker se v ekonomski računici ne upošteva visokega stroška, ki ga plača okolje. Slednjega se na Komunali Izola zavedamo, saj se dnevno spopadamo s kupi odpadkov, med katerimi se pogosto opazi veliko dragocenih predmetov, a je za njihovo ponovno uporabo žal prepozno.

S prizadevanjem reševanja problematike odpadkov pri izvoru smo Komunala Izola, Okolje Piran, zelena turistična agencija Istraterra in podjetje, ki na lokalnem območju skrbi za zbiranje in predelavo odsluženega tekstila Laky sortiranje, maja 2019 odprli novo enoto Centra Uporabnih Predmetov v mestnem jedru (CUP v MESTU). Prostore stare in dolgo zapuščene pekarne smo preuredili v okolju prijazen prostor za izmenjavo manjših predmetov, ki po domovih zasedajo prostor.

V izložbah in na dogodkih se lahko spoznajo dobre prakse kreativnih posameznikov ali mikro podjetij, ki ustvarjajo iz odpadkov.  V CUPu pa se nahaja še t.i. »zeleni laboratorij« oz. učilnica, ki občasno služi kot prostor za izvedbo delavnic predelave in nadgradnje odsluženih predmetov.

Center Uporabnih Predmetov je plod Projekta "UPORABNI ODPADKI: prenos dobre prakse zmanjševanja odpadkov na inovativen in okolju prijazen način«, LAS Istre, sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Ob ponedeljkih in četrtkih je CUP v MESTU odprt popoldan, med 14. in 18. uro, ostale delovne dni v tednu pa dopoldan od 9. do 13. ure. Poleg oblačil, igrač, športne opreme, izdelkov za dom in vseh drugih uporabnih predmetov, ki so na voljo za izmenjavo ali po simbolični ceni, je v Centru tudi možno oddati drobne nevarne odpadke, kozmetiko, baterije in neuporabna zdravila.

LAS Istre

Lokalna akcijska skupina (LAS) Istre za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran

»Slovenska Istra – območje uspešnega povezovanja in prepleta zelenega gospodarstva na podeželju, v obalnih urbanih območjih ter na morju, z visoko kakovostjo življenja lokalnega prebivalstva ter zagotavljanja uravnoteženih razvojnih možnosti, temelječih na inovativnosti, kreativnosti in trajnostnem razvoju.«

Razvojna vizija

Razvojni cilji območja Istre v programskem obdobju 2014-2020 so:
  • konkurenčnost in ustvarjanje dodane vrednosti,
  • povezanost podeželja z urbanim prostorom in morjem,
  • kvalitetno bivalno okolje, prijazno do obiskovalcev in turistov in
  • trajnostno upravljanje.
SLR se osredotoča na štiri tematska področja ukrepanja:
  • ustvarjanje delovnih mest,
  • razvoj osnovnih storitev,
  • varstvo okolja in ohranjanje narave ter
  • večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

V CUP – Center uporabnih predmetov lahko prinesete vse odslužene predmete, ki so:

čisti in še v dobrem stanju

manjših dimenzij

uporabni

Oddaja predmetov je možna zgolj osebno med uradnimi urami. V primeru večjih količin izdelkov za oddajo nas predhodno obvestite po telefonu.

Center se nahaja v mestnem jedru, zato je dovoz z avtomobilom možen zgolj za čas razlaganja prinesenih predmetov.

Prevzem izdelkov je trenutno možen zgolj osebno v Centru uporabnih predmetov.

Prevzem je možen na 2 načina:

izmenjava (izdelek “plačate” s kupončki ustrezne vrednostne kategorije)

nakup po simboličnih cenah (2 ali 5 EUR)

Primeri izdelkov na spletni strani so zgolj informativni.

Kako ocenjujemo rabljene predmete?

Vse prinesene predmete ocenjujemo skozi 3 merila.

1. merilo

Prvo merilo je čistoča, zato izdelke, ki niso primerno očiščeni seveda sprejmemo, vendar ne vrednotimo in ne izdajamo kupončkov za izmenjavo.

2. merilo

Drugo merilo je kakovost, tako materialov, kot izdelave. Pogosto opažamo bistveno višjo stopnjo kakovosti pri starejših izdelkih, pri ocenjevanju pa upoštevamo tudi stanje obrabljenosti.

Oddaj rabljen predmet

3. merilo

Tretje merilo pa je vrednost, zato se vprašamo »koliko bi ta predmet bil vreden, če bi bil nov?«.