Na povabilo Komunale Izola in Občine Izola je 15 izolskih javnih ustanov podpisalo Zeleno listino in pristopilo k programu Zelene javne institucije. Sodelovanje zavezuje javne ustanove in tam zaposlene k spodbujanju okoljske ozaveščenosti, ponovne uporabe in zaželenega ravnanja z odpadki, ki je osredotočeno na preprečevanje nastajanja odpadkov.

S podpisom Zelene listine so izolske javne ustanove postale nosilke in vzornice trajnostnega razvoja občine.

Med tokratnimi podpisnicami Zelene listine so bile: Italijanska samoupravna narodna skupnost Izola, Mestna knjižnica Izola, Upravna enota Izola, Center za socialno delo južna primorska – enota Izola, Javni zavod za spodbujanje podjetništva in razvojnih projektov, Center za kulturo šport in prireditve Izola, 5 izolskih krajevnih skupnosti, 3 osnovne šole in vrtec.

Pozitiven odziv predstavnikov izolskih javnih ustanov ob podpisu Zelene listine je bil izjemen in napoveduje uspešno sodelovanja in dobre rezultate.

Ključno vlogo prenosa dobrih praks ravnanja z odpadki in zmanjševanja odpadkov v izolske javne ustanove sta prevzeli partnerski ustanovi, Komunala Izola in Okolje Piran. Podpisnicam Zelene listine sta na današnjem srečanju predstavili potek aktivnosti in usposabljanja, ki jih bodo opravili do začetka evropskega tedna zmanjševanja odpadkov v novembru.

Komunala Izola bo v prihodnjih dveh mesecih v ustanovah namestila prepoznavno infrastrukturo za ločeno zbiranje odpadkov. Posredovala bo praktična navodila za ločevanje odpadkov in zmanjševanje količine odpadkov ter zagotovila informativno gradivo o zaželenem ravnanju z odpadki. V vsaki od ustanov bo Komunala Izola opravila odpadkovni pregled in predlagane izboljšave. Del usposabljanja, s katerim javne ustanove in tam zaposleni postanejo nosilci trajnostnega razvoja v občini Izola, bodo praktične delavnice o ravnanju z odpadki in ponovni uporabi.

Projekt Uporabni odpadki

Komunala Izola izvaja projekt Zelene javne institucije od leta 2019 v sklopu projekta Uporabni odpadki. V projektu, ki ga financirata Evropski sklad za regionalni razvoj in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, sodeluje z Javnim podjetjem Okolje Piran. V tem času je javno podjetje Komunala Izola na Muzčevi ulici 7 v Izoli vzpostavilo Center uporabnih predmetov, imenovan “CUP v mestu”, s poslanstvom spodbujanja ponovne uporabe in dobrih praks zmanjševanja količin mešanih komunalnih odpadkov. 

Preveri vse izdelke